انتخاب رشته 97

 

 

 

انتخاب رشته دانشگاه سراسری

حضوری       500 هزار تومان                       غیر حضوری           350 هزار تومان

انتخاب رشته دانشگاه آزاد

حضوری      300 هزار تومان                        غیر حضوری          150 هزار تومان

 

انتخاب رشته دانشگاه آزاد و سراسری    حضوری      600 هزار تومان

 

انتخاب رشته دانشگاه آزاد و سراسری    غیرحضوری      400هزار تومان

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 22876287 تماس حاصل فرمایید .