فلسفه و منطق – استاد بهادر

Falsafeh-Mantegh

افزودن به سبد خرید

مدرس : استاد بهادر

افزودن به سبد خرید

قیمت محصول : 230,000 تومان

کد محصول : کد محصول : این محصول به صورت پکیج می باشد و شامل دروس منطق 3،فلسفه سوم و فلسفه چهارم با کدهای 1150،1151،1154 می باشد

انتشارات : پرواز کنکوری ها

رشته : علوم انسانی

پکیج سال سوم رشته انسانی

sevom-ensani-510x510

افزودن به سبد خرید

قیمت محصول : 1,203,000

 

این پکیج شامل دروس :

 

ردیف کد عنوان محصول استاد تعداد جلسات تعداد DVD لینک دانلود مستقیم نمونه تدریس
۱ ۱۰۲ زبان سوم مرتاضی ۶ ۶ مشاهده تدریس
۲ ۱۰۸ ریدینگ و  کلوزتست خزایی ۱۰ ۱۰ مشاهده تدریس
۳ ۱۰۹ ۵۵۰ واژه پرتکرار کنکور خزایی ۱۴ ۷ مشاهده تدریس
۴ ۱۱۰ گرامر و تست کنکور خزایی ۵ ۵ مشاهده تدریس
۵ ۱۱۰۲ زبان فارسی دکتر افخمی ۵ ۵ مشاهده تدریس
۶ ۱۱۰۱ آرایه های ادبی کنکور دکتر افخمی ۳ ۳ مشاهده تدریس
۷ ۱۱۰۳ املا , لغت و تاریخ ادبیات کنکور دکتر افخمی ۲ ۲ مشاهده تدریس
۸ ۱۱۰۵ قرابت معنایی دکتر افخمی ۴ ۴ مشاهده تدریس
۹ ۱۲۳ یادآوری عربی اول کشاورز صدر ۵ ۵ مشاهده تدریس
۱۰ ۱۱۲۲ کتاب هورفر
۱۱ ۱۱۲۰ عربی جامع هورفر هور فر ۱۷ ۱۷ مشاهده تدریس
۱۲ ۱۳۶ دین و زندگی سوم اسماعیلی ۹ ۹ مشاهده تدریس
۱۳ ۱۱۵۰ منطق سوم بهادر ۱۳ ۷ مشاهده تدریس
۱۴ ۱۱۵۱ فلسفه سوم بهادر ۸ ۵ مشاهده تدریس
۱۵ ۱۱۵۶ ریاضی سوم محمدی نژاد ۷ ۵ مشاهده تدریس
۱۶ ۲۴۶ جغرافیا سوم امجدیان ۸ ۴ مشاهده تدریس

پکیج کامل رشته ی انسانی طلایی

Konkor-Ensani-510x510

افزودن به سبد خرید

داوطلبانی که در مقطع چهارم دبیرستان هستند و یا فارغ التحصیل محسوب می شوند می توانند از این محصول استفاده کنند.در این مجموعه تمامی دروس عمومی و تخصصی رشته انسانی جمع بندی شده است.تا کنکوری های عزیز بتوانند مباحث را با تمرکز مطالعه کنند.این مجموعه، دروس را با هدف جمع بندی ویژه جهت آزمون سراسری برای داوطلبان مشتاق در نظر گرفته است.تا با مطالعه عمیق و پایه ای بتوانند بر روی هر یک از مباحث تسلط کامل پیدا کنند و با آشنایی به تکنیک های تست زنی بتوانند درصد بالایی را در درس های عمومی و تخصصی بزنند. در این مجموعه برخی از دروس مانند ریاضی و عربی و فلسفه کاملا جامع و کامل و به صورت پایه ای آموزش داده می شوند. برای آگاهی از هر یک از دروس می توانید بر روی آنها کلیک کنید.

قیمت محصول :2,233,000

 

  این پکیج شامل دروس زیر می باشد

 

ردیف کد عنوان محصول استاد تعداد جلسات تعداد DVD لینک دانلود مستقیم نمونه تدریس
۱ ۱۰۰ زبان چهارم (بخش اول) مرتاضی ۷ ۷ مشاهده تدریس
۲ ۱۰۱ زبان چهارم (بخش دوم) مرتاضی ۷ ۷ مشاهده تدریس
۳ ۱۰۲ زبان سوم مرتاضی ۶ ۶ مشاهده تدریس
۴ ۱۰۸ ریدینگ و  کلوزتست خزایی ۱۰ ۱۰ مشاهده تدریس
۵ ۱۰۹ ۵۵۰ واژه پرتکرار کنکور خزایی ۱۴ ۷ مشاهده تدریس
۶ ۱۱۰ گرامر و تست کنکور خزایی ۵ ۵ مشاهده تدریس
۷ ۱۱۰۲ زبان فارسی دکتر افخمی ۵ ۵ مشاهده تدریس
۸ ۱۱۰۱ آرایه های ادبی کنکور دکتر افخمی ۳ ۳ مشاهده تدریس
۹ ۱۱۰۳ املا , لغت و تاریخ ادبیات کنکور دکتر افخمی ۲ ۲ مشاهده تدریس
۱۰ ۱۱۰۵ قرابت معنایی دکتر افخمی ۴ ۴ مشاهده تدریس
۱۱ ۱۱۰۴ جمع بندی دکتر افخمی ۱۰ ۴ مشاهده تدریس
۱۲ ۱۱۱۰ ادبیات اختصاصی ابوالفضل قاضی ۱۱ ۱۱ مشاهده تدریس
۱۳ ۱۲۳ یادآوری عربی اول کشاورز صدر ۵ ۵ مشاهده تدریس
۱۴ ۱۱۲۲ کتاب هورفر
۱۵ ۱۱۲۰ عربی جامع هورفر هور فر ۱۷ ۱۷ مشاهده تدریس
۱۶ ۱۳۵ دین و زندگی دوم اسماعیلی ۷ ۷ مشاهده تدریس
۱۷ ۱۳۶ دین و زندگی سوم اسماعیلی ۹ ۹ مشاهده تدریس
۱۸ ۱۳۷ دین و زندگی چهارم اسماعیلی ۱۱ ۱۱ مشاهده تدریس
۱۹ ۱۱۵۰ منطق سوم بهادر ۱۳ ۷ مشاهده تدریس
۲۰ ۱۱۵۱ فلسفه سوم بهادر ۸ ۵ مشاهده تدریس
۲۱ ۱۱۵۴ فلسفه چهارم بهادر ۹ ۹ مشاهده تدریس
۲۲ ۱۱۵۸ ریاضی عمومی سال اول محمدی نژاد ۱۰ ۶ مشاهده تدریس
۲۳ ۱۱۵۵ ریاضی دوم محمدی نژاد ۵ ۵ مشاهده تدریس
۲۴ ۱۱۵۶ ریاضی سوم محمدی نژاد ۷ ۵ مشاهده تدریس
۲۵ ۱۱۵۷ ریاضی  چهارم محمدی نژاد ۱۰ ۱۰ مشاهده تدریس
۲۶ ۱۱۵۹ ریاضی جمع بندی حل تست محمدی نژاد ۸ ۸ مشاهده تدریس
۲۷ ۲۴۴ جغرافیا دوم امجدیان ۷ ۴ مشاهده تدریس
۲۸ ۲۴۶ جغرافیا سوم امجدیان ۸ ۴ مشاهده تدریس
۲۹ ۲۴۵ جغرافیا چهارم امجدیان ۹ ۵ مشاهده تدریس

پکیج سال سوم رشته تجربی

3-Tajrobi-510x510

افزودن به سبد خرید

داوطلبانی که رشته تجربی را با نگرشی آگاهانه و هدفمند انتخاب کرده اند.واقف هستند که برای رتبه شدن در این رشته لازم است که مفاهیم درسی را کلملا مفهومی یاد بگیرند و هیچ مبحثی را در هاله ابهام و عدم یادگیری قرار ندهند.در آزمون سراسری کنکور نباید از هر یک از دروس سرسری گذشت و با احتمال نیامدن سوال، آن را به دست فراموشی سپرد.دروسی چون زیست و شیمی کاملا مفهومی هستند و نیاز به یادگیری عمیق دارند و چون در کنکور به صورت مفهومی سوال مطرح می شود خواندن عمیق و ریشه ای آنها کاملا توصیه می شود .در این پکیج سعی شده است با جمع آوری دروس ضروری  نیازهای داوطلبان را برطرف کند.

قیمت محصول : 2,073,000

این پکیج شامل دروس :

 

ردیف کد عنوان محصول استاد تعداد جلسات تعداد DVD لینک دانلود مستقیم نمونه تدریس
۱ ۱۰۲ زبان سوم مرتاضی ۶ ۶ مشاهده تدریس
۲ ۱۰۸ ریدینگ و  کلوزتست خزایی ۱۰ ۱۰ مشاهده تدریس
۳ ۱۱۰ گرامر و تست کنکور ۹۳ خزایی ۵ ۵ مشاهده تدریس
۴ ۱۰۹  ۵۵۰واژه پرتکرار کنکور خزایی ۱۴ ۷ مشاهده تدریس
۵ ۱۱۰۳ املا , لغت و تاریخ ادبیات کنکور دکتر افخمی ۲ ۲ مشاهده تدریس
۶ ۱۱۰۲ زبان فارسی دکتر افخمی ۵ ۵ مشاهده تدریس
۷ ۱۱۰۱ آرایه های ادبی کنکور دکتر افخمی ۳ ۳ مشاهده تدریس
۸ ۱۱۵ قرابت معنایی (سال سوم) دکتر احمدنیا ۵ ۵ مشاهده تدریس
۹ ۱۱۹ ادبیات (سال سوم) دکتر الهامی ۱۸ ۹ مشاهده تدریس
۱۰ ۱۲۲ قواعد عربی سوم کشاورز صدر ۱۰ ۵ مشاهده تدریس
۱۱ ۱۱۲۰ عربی کامل هورفر هور فر ۱۷ ۱۷ مشاهده تدریس
۱۲ کتاب هورفر
۱۳ ۱۳۶ دین و زندگی سوم اسماعیلی ۹ ۹ مشاهده تدریس
۱۴ ۱۰۵۲ بردار نادری نژاد ۴ ۴ مشاهده تدریس
۱۵ ۱۲۰۱ پکیج فیزیک سوم
کدهای: ۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹
نادری نژاد ۳۱ ۳۱ مشاهده تدریس
۱۶ ۱۰۰۲ شیمی ۳ صالحی راد ۱۰ ۱۰ مشاهده تدریس
۱۷ ۱۰۴۰-۱ کتاب سبز محسن خلیلی
۱۸ ۱۰۴۰ ریاضی پایه و پیش ۱ محسن خلیلی ۴۰ ۳۴ مشاهده تدریس
۱۹ ۱۷۱ مشتق ۱ آریان حیدری ۴ ۴ مشاهده تدریس
۲۰ ۱۷۳ مشتق ۲(تجربی) آریان حیدری ۴ ۴ مشاهده تدریس
۲۱ ۱۰۲۱ زیست سال سوم امید فراهانی ۱۴ ۱۲ مشاهده تدریس
۲۲ ۱۰۲۳ ژنتیک امید فراهانی ۹ ۹ مشاهده تدریس
۲۳ ۱۰۲۴ زیست شناسی گیاهی امید فراهانی ۴ ۴ مشاهده تدریس

پکیج سال سوم رشته ریاضی

3-Rieazi-510x510

افزودن به سبد خرید

سال سوم مقطع مهمی برای داوطلبان کنکور محسوب می شود، اگر مطالعه و نحوه درس خواندن اصولی و پایه ای در این سال پیش رود، درصد موفقیت افزایش می یابد و احتمال از دست دادن زمان کمتر می شود،این پکیج برای داوطلبانی جمع بندی شده است که آموزش مفهومی در راس مطالعه آنها قرار دارد.و قصد کرده اند که هدفمند پیش روند.و با برنامه ریزی به هدف خود نزدیک تر شوند.این محصول به صورت کاملا تشریحی و مفهومی مطالب را بیان میکند.به گونه ای که علاوه بر تفهیم موضوعات، توانایی دانش آموزان را در زمینه تست زنی افزایش می دهد.

قیمت محصول : 2,188,000

این پکیج شامل دروس :

 

ردیف کد عنوان محصول استاد تعداد جلسات تعداد DVD لینک دانلود مستقیم نمونه تدریس
۱ ۱۰۲ زبان سوم مرتاضی ۶ ۶ مشاهده تدریس
۲ ۱۰۸ ریدینگ و  کلوزتست خزایی ۱۰ ۱۰ مشاهده تدریس
۳ ۱۱۰ گرامر و تست کنکور ۹۳ خزایی ۵ ۵ مشاهده تدریس
۴ ۱۰۹  ۵۵۰واژه پرتکرار کنکور خزایی ۱۴ ۷ مشاهده تدریس
۵ ۱۱۰۳ املا , لغت و تاریخ ادبیات کنکور دکتر افخمی ۲ ۲ مشاهده تدریس
۶ ۱۱۰۲ زبان فارسی دکتر افخمی ۵ ۵ مشاهده تدریس
۷ ۱۱۰۱ آرایه های ادبی کنکور دکتر افخمی ۳ ۳ مشاهده تدریس
۸ ۱۱۵ قرابت معنایی (سال سوم) دکتر احمدنیا ۵ ۵ مشاهده تدریس
۹ ۱۱۹ ادبیات (سال سوم) دکتر الهامی ۱۸ ۹ مشاهده تدریس
۱۰ ۱۲۲ قواعد عربی سوم کشاورز صدر ۱۰ ۵ مشاهده تدریس
۱۱ ۱۱۲۰ عربی کامل هورفر هور فر ۱۷ ۱۷ مشاهده تدریس
۱۲ ۱۱۲۲ کتاب هورفر
۱۳ ۱۳۶ دین و زندگی سوم اسماعیلی ۹ ۹ مشاهده تدریس
۱۴ ۱۰۵۲ بردار نادری نژاد ۴ ۴ مشاهده تدریس
۱۵ ۲۰۹ تـرمودینامیک فرید اعلم ۷ ۷ مشاهده تدریس
۱۶ ۱۲۰۱ پکیج فیزیک سوم
کدهای: ۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹
نادری نژاد ۳۱ ۳۱ مشاهده تدریس
۱۷ ۱۰۰۲ شیمی ۳ صالحی راد ۱۰ ۱۰ مشاهده تدریس
۱۸ ۱۰۴۰ ریاضی پایه و پیش ۱ محسن خلیلی ۴۰ ۳۴ مشاهده تدریس
۱۹ ۱۰۴۰-۱ کتاب سبز محسن خلیلی
۲۰ ۱۷۱ مشتق ۱ آریان حیدری ۴ ۴ مشاهده تدریس
۲۱ ۱۷۲ مشتق ۲(ریاضی) آریان حیدری ۷ ۷ مشاهده تدریس

پکیج کامل رشته علوم ریاضی

Konkor-Rieazi1-510x510

افزودن به سبد خرید

هدف از تولید این محصول و نحوه دسته بندی آنها این گونه بوده است، تا یک داوطلب کنکور که در حال حاضر در مقطع چهارم دبیرستان یا فارغ التحصیل می باشد بتواند با دیدی متفاوت به همه در کنکور سراسری شرکت کند و نتیجه متفاوتی نسبت به سایر داوطلبین کسب کند.شما با این پکیج تصور کنید که به یک آموزشگاه کنکور رفتید با این تفاوت که معلم شما از بهترین و با تجربه ترین اساتید کشور است و لازم نیست بابت دوره کوتاهی مثل درس فیزیک هزینه ی بسیار زیادی بدهید بلکه شما با لوح های فشرده پرواز می توانید با یک چهارم این هزینه کل دوره ها را با بهترین اساتید،استانداردترین محتوای آموزشی(تکنیکی+مفهومی+تست زنی) و بالاترین سطح کیفیت در منزل خود آموزش ببینید ،تمرین کنید و در کنکور با اقتدار حاضر شوید.تمام دروس عمومی و اختصاصی رشته ریاضی در سال های اول ، دوم ، سوم ، چهارم و یا بهتر است این گونه بگوییم آنچه در کنکور ریاضی می آید در این پکیج جمع آوری شده است،برای اطلاعات بیشتر با هر تک درس، نیز می توانید بر روی اسم آن درس در قسمت پایین کلیک نمایید.تا با جزئیات آن محصول آشنا شوید.

قیمت محصول : 4,728,000

این پکیج شامل دروس :

 

 

ردیف کد عنوان محصول استاد تعداد جلسات تعداد DVD لینک دانلود مستقیم نمونه تدریس
۱ ۱۰۸ ریدینگ و  کلوزتست خزایی ۱۰ ۱۰ مشاهده تدریس
۲ ۱۰۹ ۵۵۰ واژه پرتکرار کنکور خزایی ۱۴ ۷ مشاهده تدریس
۳ ۱۱۰ گرامر و تست کنکور خزایی ۵ ۵ مشاهده تدریس
۴ ۱۰۰ زبان چهارم (بخش اول) مرتاضی ۷ ۷ مشاهده تدریس
۵ ۱۰۱ زبان چهارم (بخش دوم) مرتاضی ۷ ۵ مشاهده تدریس
۶ ۱۰۲ زبان سوم مرتاضی ۶ ۶ مشاهده تدریس
۷ ۱۱۰۲ زبان فارسی دکتر افخمی ۵ ۵ مشاهده تدریس
۸ ۱۱۰۱ آرایه های ادبی کنکور دکتر افخمی ۳ ۳ مشاهده تدریس
۹ ۱۱۰۳ املا , لغت و تاریخ ادبیات کنکور دکتر افخمی ۲ ۲ مشاهده تدریس
۱۰ ۱۱۰۵ قرابت معنایی دکتر افخمی ۴ ۴ مشاهده تدریس
۱۱ ۱۱۰۴ جمع بندی دکتر افخمی ۱۰ ۴ مشاهده تدریس
۱۲ ۱۱۲۰ عربی کامل هورفر هور فر ۱۷ ۱۷ مشاهده تدریس
 ۱۳ ۱۱۲۲ کتاب هورفر هور فر
۱۴ ۱۲۳ یادآوری عربی اول کشاورز صدر ۵ ۵ مشاهده تدریس
۱۵ ۱۲۱ قواعد عربی دوم کشاورز صدر ۱۰ ۵ مشاهده تدریس
۱۶ ۱۲۲ قواعد عربی سوم کشاورز صدر ۱۰ ۵ مشاهده تدریس
۱۷ ۱۲۴ ترجمه و تعریب و درک مطلب کشاورز صدر ۱۰ ۱۰ مشاهده تدریس
۱۸ ۱۲۶ تحلیل سوالات عربی کنکور کشاورز صدر ۵ ۵ مشاهده تدریس
۱۹ ۱۳۵ دین و زندگی دوم اسماعیلی ۷ ۷ مشاهده تدریس
۲۰ ۱۳۶ دین و زندگی سوم اسماعیلی ۹ ۹ مشاهده تدریس
۲۱ ۱۳۷ دین و زندگی چهارم اسماعیلی ۱۱ ۱۱ مشاهده تدریس
۲۲ ۱۰۵۲ بردار نادری نژاد ۴ ۴ مشاهده تدریس
۲۳ ۲۰۹ تـرمودینامیک فرید اعلم ۷ ۷ مشاهده تدریس
۲۴ ۱۲۰۱ پکیج فیزیک سوم
کدهای: ۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹
نادری نژاد ۳۱ ۳۱ مشاهده تدریس
۲۵ ۱۲۰۳ پکیج فیزیک پیش۱ ریاضی
کدهای: ۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴
نادری نژاد ۵۴ ۵۴ مشاهده تدریس
۲۶ ۲۰۷ بردار کار و انرژی فرید اعلم ۶ ۶ مشاهده تدریس
۲۷ ۲۰۸ ویژگی های ماده و گرما و قانون گازها فرید اعلم ۸ ۸ مشاهده تدریس
۲۸ ۲۱۹ نور و عدسی تهرانچی ۵ ۵ مشاهده تدریس
۲۹ ۲۲۵ مجموعه طلایی فیزیک پایه(جمع بندی) تهرانچی ۸ ۸ مشاهده تدریس
۳۰ ۲۱۵ مجموعه طلایی فیزیک پیش(جمع بندی) فرید اعلم ۱۱ ۱۱ مشاهده تدریس
۳۱ ۱۰۰۲ شیمی ۳ صالحی راد ۱۰ ۱۰ مشاهده تدریس
۳۲ ۱۰۰۱ شیمی ۲ صالحی راد ۸ ۸ مشاهده تدریس
۳۳ ۱۰۰۳ شیمی پیش دانشگاهی۱ صالحی راد ۷ ۷ مشاهده تدریس
۳۴ ۱۵۵ مجموعه طلایی  جمع بندی شیمی سال چهارم صالحی راد ۶ ۶ مشاهده تدریس
 ۳۵ ۱۰۴۰-۱ کتاب سبز محسن خلیلی
 ۳۶ ۱۰۴۰-۲ کتاب فسفری محسن خلیلی
 ۳۷ ۱۰۴۰-۴ کتاب صورتی محسن خلیلی
۳۸ ۱۰۴۰ ریاضی پایه و پیش ۱ محسن خلیلی ۴۰ ۳۴ مشاهده تدریس
۳۹ ۱۰۴۱ مشتق,کاربرد مشتق,مجانب و انتگرال محسن خلیلی ۱۱ ۱۱ مشاهده تدریس
۴۰ ۱۰۴۵ همایش جمع بندی آریان حیدری ۱۳ ۱۳ مشاهده تدریس
۴۱ ۱۸۷ هندسه ۱ انصاری ۱۴ ۷ مشاهده تدریس
۴۲ ۱۸۲ بردار،خط و صفحه هندسه تحلیلی کارگر ۱۰ ۵ مشاهده تدریس
۴۳ ۱۸۳ مقاطع مخروطی هندسه تحلیلی کارگر ۸ ۴ مشاهده تدریس
۴۴ ۱۸۴ ماتریس و دستگاه معادلات خطی
هندسه تحلیلی
کارگر ۸ ۴ مشاهده تدریس
۴۵ ۱۹۰  ریاضیات گسسته (نظریه اعداد) انصاری ۹ ۹ مشاهده تدریس
۴۶ ۱۸۶ ترکیبیات و احتمال ریاضیات گسسته کارگر ۱۰ ۵ مشاهده تدریس
۴۷ ۲۶۱ جمع بندی ریاضیات پایه و گسسته قندچی ۱۳ ۱۳ مشاهده تدریس
۴۸ ۱۰۴۲ هندسه مختصاتی و منحنی های درجه ۲ محسن خلیلی ۷ ۷ مشاهده تدریس

پکیج کامل رشته علوم تجربی

Konkor-Tajrobi-510x510

افزودن به سبد خرید

این محصول که شامل دروس مهم رشته تجربی می باشد با هدف تمرکز بر روی کلیه دروس عمومی و تخصصی رشته تجربی گردآوری شده است، تا برای داوطلبانی که عنصر زمان را مهمترین عامل موفقیت خود می دانند و سعی می کنند زمان خود را صرف رفت و آمد در کلاس ها نکنند قابل استفاده باشد.تکرار و مرور رکن اصلی برای مطالعه کنکور محسوب می شود و با مجموعه لوح های فشرده پرواز، تکرار منجر به تثبیت مطالب آموزشی در ذهن هر داوطلب می شود.این پکیج طوری مباحث را در کنار هم جمع بندی کرده است تا به صورت پایه ای و ریشه ای  مباحث را یاد بگیرید و مفهوم را عمیقا درک کنید تا از این طریق دامهای طراحان سوالات کنکور را  به راحتی کشف کنید و تست های کنکور را با درصد بالا بزنید. علاوه بر این با تکنیک های تست زنی آشنا می شوید و مهارت خود را در تست زنی افزایش می دهید داوطلبان عزیز می توانید بر روی هر درس کلیک کنید تا با جزئیات محصول آشنا شوید.

قیمت محصول : 4,938,000

 

این پکیج شامل دروس زیر می باشد

ردیف کد عنوان محصول استاد تعداد جلسات تعداد DVD لینک دانلود مستقیم نمونه تدریس
۱ ۱۰۸ ریدینگ و  کلوزتست خزایی ۱۰ ۱۰ مشاهده تدریس
۲ ۱۰۹ ۵۵۰ واژه پرتکرار کنکور خزایی ۱۴ ۷ مشاهده تدریس
۳ ۱۱۰ گرامر و تست کنکور خزایی ۵ ۵ مشاهده تدریس
۴ ۱۰۰ زبان چهارم (بخش اول) مرتاضی ۷ ۷ مشاهده تدریس
۵ ۱۰۱ زبان چهارم (بخش دوم) مرتاضی ۷ ۷ مشاهده تدریس
۶ ۱۰۲ زبان سوم مرتاضی ۶ ۶ مشاهده تدریس
۷ ۱۱۰۲ زبان فارسی دکتر افخمی ۵ ۵ مشاهده تدریس
۸ ۱۱۰۱ آرایه های ادبی کنکور دکتر افخمی ۳ ۳ مشاهده تدریس
۹ ۱۱۰۳ املا , لغت و تاریخ ادبیات کنکور دکتر افخمی ۲ ۲ مشاهده تدریس
۱۰ ۱۱۰۵ قرابت معنایی دکتر افخمی ۴ ۴ مشاهده تدریس
۱۱ ۱۱۰۴ جمع بندی دکتر افخمی ۱۰ ۴ مشاهده تدریس
۱۲ ۱۱۲۰ عربی کامل هورفر هور فر ۱۷ ۱۷ مشاهده تدریس
 ۱۳ ۱۱۲۲ کتاب هورفر هور فر
۱۴ ۱۲۳ یادآوری عربی اول کشاورز صدر ۵ ۵ مشاهده تدریس
۱۵ ۱۲۱ قواعد عربی دوم کشاورز صدر ۱۰ ۵ مشاهده تدریس
۱۶ ۱۲۲ قواعد عربی سوم کشاورز صدر ۱۰ ۵ مشاهده تدریس
۱۷ ۱۲۴ ترجمه و تعریب و درک مطلب کشاورز صدر ۱۰ ۱۰ مشاهده تدریس
۱۸ ۱۲۶ تحلیل سوالات عربی کنکور کشاورز صدر ۵ ۵ مشاهده تدریس
۱۹ ۱۳۵ دین و زندگی دوم اسماعیلی ۷ ۷ مشاهده تدریس
۲۰ ۱۳۶ دین و زندگی سوم اسماعیلی ۹ ۹ مشاهده تدریس
۲۱ ۱۳۷ دین و زندگی چهارم اسماعیلی ۱۱ ۱۱ مشاهده تدریس
۲۲ ۱۰۵۲ بردار نادری نژاد ۴ ۴ مشاهده تدریس
۲۳ ۱۲۰۱ پکیج فیزیک سوم
کدهای: ۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹
نادری نژاد ۳۱ ۳۱ مشاهده تدریس
۲۴ ۱۲۰۲ پکیج فیزیک پیش۱ تجربی
کدهای: ۱۰۶۰-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴
نادری نژاد ۵۱ ۵۱ مشاهده تدریس
۲۵ ۲۰۷ بردار کار و انرژی فرید اعلم ۶ ۶ مشاهده تدریس
۲۶ ۲۰۸ ویژگی های ماده و گرما و قانون گازها فرید اعلم ۸ ۸ مشاهده تدریس
۲۷ ۲۱۹ نور و عدسی تهرانچی ۵ ۵ مشاهده تدریس
۲۸ ۲۲۵ مجموعه طلایی فیزیک پایه(جمع بندی) تهرانچی ۸ ۸ مشاهده تدریس
۲۹ ۲۱۵ مجموعه طلایی فیزیک پیش(جمع بندی) فرید اعلم ۱۱ ۱۱ مشاهده تدریس
۳۰ ۱۰۰۲ شیمی ۳ صالحی راد ۱۰ ۱۰ مشاهده تدریس
۳۱ ۱۰۰۱ شیمی ۲ صالحی راد ۸ ۸ مشاهده تدریس
۳۲ ۱۰۰۳ شیمی پیش دانشگاهی۱ صالحی راد ۷ ۷ مشاهده تدریس
۳۳ ۱۵۵ مجموعه طلایی  جمع بندی شیمی سال چهارم صالحی راد ۶ ۶ مشاهده تدریس
۳۴ ۱۰۴۰ ریاضی پایه و پیش ۱ محسن خلیلی ۴۰ ۳۴ مشاهده تدریس
۳۵ ۱۰۴۱ مشتق,کاربرد مشتق,مجانب و انتگرال محسن خلیلی ۱۱ ۱۱ مشاهده تدریس
۳۶ ۱۰۴۵ همایش جمع بندی آریان حیدری ۱۳ ۱۳ مشاهده تدریس
 ۳۷ ۱۰۴۰-۱ کتاب سبز محسن خلیلی
 ۳۸ ۱۰۴۰-۲ کتاب نارنجی محسن خلیلی
 ۳۹ ۱۰۴۰-۳ کتاب صورتی محسن خلیلی
۴۰ ۱۸۷ هندسه ۱ انصاری ۱۴ ۷ مشاهده تدریس
۴۱ ۱۰۴۲ هندسه مختصاتی محسن خلیلی ۷ ۷ مشاهده تدریس
۴۲ ۱۰۲۵ نکته و تست امید فراهانی ۳ ۳ مشاهده تدریس
۴۳ ۱۰۲۴ زیست شناسی گیاهی امید فراهانی ۴ ۴ مشاهده تدریس
۴۴ ۱۰۲۳ ژنتیک امید فراهانی ۹ ۹ مشاهده تدریس
۴۵ ۱۰۲۱ زیست سال سوم امید فراهانی ۱۴ ۱۲ مشاهده تدریس
۴۶ ۱۹۴ زیست  شناسی دوم امید فراهانی ۱۶ ۸ مشاهده تدریس
۴۷ ۱۹۳ زیست شناسی چهارم
(بخش اول)
امید فراهانی ۱۶ ۸ مشاهده تدریس
۴۸ ۱۹۵ زیست شناسی چهارم
(بخش دوم)
امید فراهانی ۱۴ ۷ مشاهده تدریس
۴۹ ۱۹۶ مجموعه طلایی زیست شناسی چهارم(جمع بندی) امید فراهانی ۸ ۸ مشاهده تدریس

پکیج سال دوم رشته تجربی

2-Tajrobi1-510x510

افزودن به سبد خرید

این محصول مختص دانش آموزانی است که دور اندیش و هدفمند مطالعه می کنند و برای هر درسی یک برنامه ریزی منظم و مدون دارند تا بتوانند به صورت پایه ای هر درس را یاد بگیرند و از لحاظ تفهیم موضوعات درسی از همان ابتدا جدی عمل کنند.این روند باعث می شود داوطلب از همان ابتدای درس خواندن مسیر درستی را انتخاب کند و در سالهای آینده از نظر مفهومی دچار مشکل نشود.دروس عمومی و تخصصی در این پکیج کاملا مفهومی و تشریحی تدریس شده است.

قیمت محصول : 1,270,000

 

این پکیج شامل دروس :

 

ردیف کد عنوان محصول استاد تعداد جلسات تعداد DVD لینک دانلود مستقیم نمونه تدریس
۱ ۱۰۶ گرامر زبان تبرایی ۱۰ ۵ مشاهده تدریس
۲ ۱۰۷ واژگان زبان تبرایی ۷ ۷ مشاهده تدریس
۳ ۱۱۰۳ املا , لغت و تاریخ ادبیات کنکور دکتر افخمی ۲ ۲ مشاهده تدریس
۴ ۱۱۴ قرابت معنایی (سال دوم) دکتر احمدنیا ۵ ۵ مشاهده تدریس
۵ ۱۱۸ ادبیات (سال دوم) دکتر الهامی ۱۷ ۹ مشاهده تدریس
۶ ۱۲۱ قواعد عربی دوم کشاورز صدر ۱۰ ۵ مشاهده تدریس
۷ ۱۲۳ یادآوری عربی اول کشاورز صدر ۵ ۵ مشاهده تدریس
۸ ۱۲۴ ترجمه و تعریب و درک مطلب کشاورز صدر ۱۰ ۱۰ مشاهده تدریس
۹ ۱۳۵ دین و زندگی دوم اسماعیلی ۷ ۷ مشاهده تدریس
۱۰ ۲۰۷ بردار کار و انرژی فرید اعلم ۶ ۶ مشاهده تدریس
۱۱ ۲۰۸ ویژگی های ماده و گرما و قانون گازها فرید اعلم ۸ ۸ مشاهده تدریس
۱۲ ۲۱۹ نور و عدسی تهرانچی ۵ ۵ مشاهده تدریس
۱۳ ۱۵۳ شیمی ۲ (بخش اول) صالحی راد ۹ ۵ مشاهده تدریس
۱۴ ۱۵۴ شیمی ۲ (بخش دوم) صالحی راد ۶ ۶ مشاهده تدریس
۱۵ ۱۷۹ آنالیز ترکیبی و احتمال خوانچه زر ۱۵ ۸ مشاهده تدریس
۱۶ ۱۶۷ تابع (تجربی) آریان حیدری ۴ ۴ مشاهده تدریس
۱۷ ۱۶۹ لگاریتم آریان حیدری ۴ ۴ مشاهده تدریس
۱۸ ۱۷۰ دنباله های حسابی و هنـدسی آریان حیدری ۵ ۵ مشاهده تدریس
۱۹ ۱۸۷ هندسه ۱ انصاری ۱۴ ۷ مشاهده تدریس
۲۰ ۱۹۴ زیست  شناسی دوم امید فراهانی ۱۶ ۸ مشاهده تدریس

پکیج سال دوم رشته ریاضی

2-Rieazi1-510x510

افزودن به سبد خرید

توضیحات محصول : این محصول مختص دانش آموزانی است که دور اندیش و هدفمند مطالعه می کنند و برای هر درسی یک برنامه ریزی منظم و مدون دارند تا بتوانند به صورت پایه ای هر درس را یاد بگیرند و از لحاظ تفهیم موضوعات درسی از همان ابتدا جدی عمل کنند.این روند باعث می شود داوطلب از همان ابتدای درس خواندن مسیر درستی را انتخاب کند و در سالهای آینده از نظر مفهومی دچار مشکل نشود.دروس عمومی و تخصصی در این پکیج کاملا مفهومی و تشریحی تدریس شده است.

قیمت محصول : 1,135,000

 

این پکیج شامل دروس :

به زودی شما در این صفحه می توانید نمونه تدریس هر درس را تماشا کنید.

 

 

ردیف کد عنوان محصول استاد تعداد جلسات تعداد DVD لینک دانلود مستقیم نمونه تدریس
۱ ۱۰۶ گرامر زبان تبرایی ۱۰ ۵ مشاهده تدریس
۲ ۱۰۷ واژگان زبان تبرایی ۷ ۷ مشاهده تدریس
۳ ۱۱۰۳ املا , لغت و تاریخ ادبیات کنکور دکتر افخمی ۲ ۲ مشاهده تدریس
۴ ۱۱۴ قرابت معنایی (سال دوم) دکتر احمدنیا ۵ ۵ مشاهده تدریس
۵ ۱۱۸ ادبیات (سال دوم) دکتر الهامی ۱۷ ۹ مشاهده تدریس
۶ ۱۲۱ قواعد عربی دوم کشاورز صدر ۱۰ ۵ مشاهده تدریس
۷ ۱۲۳ یادآوری عربی اول کشاورز صدر ۵ ۵ مشاهده تدریس
۸ ۱۲۴ ترجمه و تعریب و درک مطلب کشاورز صدر ۱۰ ۱۰ مشاهده تدریس
۹ ۱۳۵ دین و زندگی دوم اسماعیلی ۷ ۷ مشاهده تدریس
۱۰ ۲۰۷ بردار کار و انرژی فرید اعلم ۶ ۶ مشاهده تدریس
۱۱ ۲۰۸ ویژگی های ماده و گرما و قانون گازها فرید اعلم ۸ ۸ مشاهده تدریس
۱۲ ۲۱۹ نور و عدسی تهرانچی ۵ ۵ مشاهده تدریس
۱۳ ۱۵۳ شیمی ۲ (بخش اول) صالحی راد ۹ ۵ مشاهده تدریس
۱۴ ۱۵۴ شیمی ۲ (بخش دوم) صالحی راد ۶ ۶ مشاهده تدریس
۱۵ ۱۷۶ همایش آمار آریان حیدری ۳ ۳ مشاهده تدریس
۱۶ ۱۶۸ تابع (ریاضی) آریان حیدری ۵ ۵ مشاهده تدریس
۱۷ ۱۶۹ لگاریتم آریان حیدری ۴ ۴ مشاهده تدریس
۱۸ ۱۷۰ دنباله های حسابی و هنـدسی آریان حیدری ۵ ۵ مشاهده تدریس
۱۹ ۱۸۷ هندسه ۱ انصاری ۱۴ ۷ مشاهده تدریس